Học ở trường, học ở sách vở, học lẫn nhau và học ở Nhân dân (Hồ Chí Minh).
Thứ ba, 15/11/2016, 0:0
Lượt đọc: 565

Chuyên Đề Khối 2

Nhằm năng cao nâng lực chuyên môn, góp phần  đổi mới sinh hoạt tổ chuyên môn. Khối 2 đã xây dựng chuyên đề “Môn Tự nhiên và Xã hội lớp 2” với sự tham dự của Ban giám hiệu nhà trường + Tập thể sư phạm Khối 2 + Đại diện giáo viên ở các Khối 1, 3, 4, 5:

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

87