Học ở trường, học ở sách vở, học lẫn nhau và học ở Nhân dân (Hồ Chí Minh).
Thứ hai, 28/11/2016, 0:0
Lượt đọc: 1478

Chuyên đề Khối 4

Để góp phần cùng nhà trường phát triển và xây dựng “Trường học thân thiện - học sinh học tập tích cực”. Ngày 18/11/2016 Tập thể sư phạm Khối 4 đã lên chuyên đề môn Khoa học do thầy trò lớp 4/5 thực hiện với sự tham gia của BGH cùng đại diện các tổ chuyên môn trong nhà trường.

1.Báo cáo chuyên đề

“Vận dụng phương pháp “Bàn tay nặn bột” vào giảng dạy môn Khoa học lớp 4 do cô Nguyễn Thị Mộng Trinh báo cáo.

2.Minh họa chuyên đề

 Bài “Nước bị ô nhiễm” do cô Đào Thị Thanh và học sinh lớp 4/5 thực hiện

163