Học ở trường, học ở sách vở, học lẫn nhau và học ở Nhân dân (Hồ Chí Minh).
Thứ ba, 2/3/2021, 10:30
Lượt đọc: 245

GIÁO VIÊN TRƯỜNG TIỂU HỌC NGUYỄN HIỀN THAM GIA HỘI THI GIÁO VIÊN DẠY GIỎI VÒNG 2

Chúc mừng 07 thầy cô của trường Tiểu học Nguyễn Hiền đã hoàn thành vòng 2 của Hội thi Giáo viên dạy giỏi năm học 2020-2021. Từ những kinh nghiệm và thực tiễn các thầy cô đã trình bày các biện pháp nâng cao chất lượng giáo dục học sinh một cách đầy tự tin và tâm huyết.

Cô Trần Thị Hoàn - Giáo viên chủ nhiệm lớp 4/2

Cô Lê Thị Duyến - Giáo viên chủ nhiệm lớp 2/1

Cô Đào Kim Ngân - Giáo viên Âm nhạc

Cô Đào Thị Thanh - Giáo viên chủ nhiệm lớp 4/3

Cô Đặng Hoàng Nguyên - Giáo viên Tiếng Anh

Thầy Phan Ngọc Ân - Giáo viên Thể dục

Cô Trần Vũ Yến Nhi - Giáo viên Âm nhạc

163