Học ở trường, học ở sách vở, học lẫn nhau và học ở Nhân dân (Hồ Chí Minh).

37 Trần Lựu, Khu phố 5, phường An Phú, Thành Phố Thủ Đức

SĐT: 02862813654

SĐT BGH: 0908671343