Học ở trường, học ở sách vở, học lẫn nhau và học ở Nhân dân (Hồ Chí Minh).
Cập nhật : 0:0 Thứ năm, 27/10/2016
Lượt đọc: 71

Danh sách dự thi giáo viên dạy giỏi cấp quận năm 2016 - 2017

Số/Ký hiệu:
Ngày ban hành: 28/11/2016
Ngày có hiệu lực: 28/11/2016
Người ký:
Cơ quan ban hành:
Trích yếu:
File đính kèm:
File thứ 1: DS DỰ THI GVDG CẤP QUẬN 2016-2017.xls
Nội dung:

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

88