Học ở trường, học ở sách vở, học lẫn nhau và học ở Nhân dân (Hồ Chí Minh).
Thứ tư, 7/10/2020, 0:0
Lượt đọc: 37

Hưởng ứng Tuần lễ học tập suốt đời với chủ đề “ Chuyển đổi số thúc đẩy học tập suốt đời”

Hưởng ứng Tuần lễ học tập suốt đời với chủ đề “ Chuyển đổi số thúc đẩy học tập suốt đời”, Liên đội Nguyễn Hiền đã phát động phong trào “ văn hoá đọc“ cho các em học sinh toàn trường nhằm phát triển thói quen đọc, sở thích đọc và kỹ năng đọc cho mọi thành viên trong nhà trường.

Cùng đó Liên đội đã trao 60 phần quà cho các bạn học sinh khó khăn thông qua hội thu phong trào “ Nụ cười hồng 1- Cùng bạn đến trường”
Liên đội minh đã có 1 ngày thứ 2 học được thật nhiều điều bổ ích.

Tin cùng chuyên mục

87