Học ở trường, học ở sách vở, học lẫn nhau và học ở Nhân dân (Hồ Chí Minh).
Thứ hai, 11/5/2020, 0:0
Lượt đọc: 155

KẾ HOẠCH Tổ chức “Hội thi Tin học trẻ Quận 2” - Năm 2020

Căn cứ vào chức năng nhiệm vụ của Quận Đoàn 2 và Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận 2, nhằm thúc đẩy và phát triển phong trào học tập, sáng tạo và ứng dụng tin học trong Thanh Thiếu nhi Quận 2. Quận Đoàn 2 phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận 2 phối hợp tổ chức “Hội thi Tin học trẻ Quận 2”

  1. Nội dung dự thi
  • 1.1.Phần thi kiến thức tin học (phần thi cá nhân)

- Thời gian mở hệ thống thi trực tuyến: từ ngày 8/5 đến hết ngày 15/5/2020.

- Địa chỉ Website thi trực tuyến: tinhoctre.khoahoctre.com.vn “Nội dung:

+ Mỗi tài khoản đăng ký thành công sẽ có tối đa 03 lần làm bài, hệ thống sẽ tự động lấy kết quả cao nhất.

 

Tin cùng chuyên mục

87