Học ở trường, học ở sách vở, học lẫn nhau và học ở Nhân dân (Hồ Chí Minh).
Thứ hai, 1/2/2021, 9:12
Lượt đọc: 39

MỖI TUẦN MỘT CÂU CHUYỆN ĐẸP- NOI GƯƠNG ANH HÙNG THIẾU NIÊN

Trong những năm tháng đau thương, anh dũng của cả dân tộc, sự anh hùng không đợi tuổi tác! Anh hùng, liệt sĩ Trần Văn Ơn ngã xuống trên đường phố Sài Gòn

Trong những năm tháng đau thương, anh dũng của cả dân tộc, sự anh hùng không đợi tuổi tác! Anh hùng, liệt sĩ Trần Văn Ơn ngã xuống trên đường phố Sài Gòn mới ở tuổi 19 trong cuộc đấu tranh của lớp lớp chiến sĩ áo trắng là HS - SV yêu nước chống thực dân Pháp và chính quyền bù nhìn tay sai. Sự hy sinh của Trần Văn Ơn là ngọn đuốc, là ngòi nổ của phong trào HS - SV xuống đường tranh đấu vì quyền sống của con người, quyền tự do, độc lập của dân tộc.
Tinh thần Trần Văn Ơn sống mãi cùng tuổi trẻ cả nước trong suốt hai cuộc trường chinh chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, bảo vệ Tổ quốc. Đến hôm nay, bài học về lòng yêu nước, tinh thần xả thân vì nước, đoàn kết trí thức trẻ, không sợ gian khó, hiểm nguy quyết chí thực hiện lý tưởng vẫn còn nguyên giá trị.
Mời các bạn cùng đến với tiết mục sân khấu hoá “ Noi gương anh hùng Trần Văn Ơn” của các bạn chi đội 5/4.
Mãi mãi phấn đấu sống như anh, đi theo con đường anh đã chọn! Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Trần Văn Ơn mãi là tấm gương sáng cho học sinh, đội viên chúng mình noi theo.
TRẦN VĂN ƠN- NGỌN ĐUỐC SÁNG MÃI

Có thể là hình ảnh về 1 người và văn bản

Không có mô tả ảnh.Có thể là hình ảnh về một hoặc nhiều người và mọi người đang đứngCó thể là hình ảnh về đang đứngCó thể là hình ảnh về một hoặc nhiều người và mọi người đang đứngCó thể là hình ảnh về một hoặc nhiều ngườiCó thể là hình ảnh về một hoặc nhiều người và mọi người đang đứngCó thể là hình ảnh về một hoặc nhiều người và mọi người đang đứngCó thể là hình ảnh về 1 người và đang đứngCó thể là hình ảnh về một hoặc nhiều người và mọi người đang đứngCó thể là hình ảnh về một hoặc nhiều người và mọi người đang đứngCó thể là hình ảnh về một hoặc nhiều người và mọi người đang đứngCó thể là hình ảnh về một hoặc nhiều người và mọi người đang đứngCó thể là hình ảnh về một hoặc nhiều người và mọi người đang đứngCó thể là hình ảnh về một hoặc nhiều người và mọi người đang đứngCó thể là hình ảnh về 2 người và mọi người đang đứng

Tác giả: admin

Tin cùng chuyên mục

87