Học ở trường, học ở sách vở, học lẫn nhau và học ở Nhân dân (Hồ Chí Minh).
Thứ sáu, 6/11/2020, 0:0
Lượt đọc: 83

Rạp phim Măng Non Liên Đội Nguyễn Hiền

Bộ phim thể hiện truyền thống vẻ vang, hào hùng của dân tộc ta qua gần 4000 năm lịch sử, vừa là sự kêu gọi tất cả người dân Việt Nam cùng đoàn kết, đứng lên giành độc lập, tự do.Qua đó,giúp các bạn học sinh thêm yêu mến đất nước, tự hào về truyền thống dân tộc qua 4000 năm dựng nước và giữ nước , để cùng cố gắng học tập xây dựng đât nước ngày càng giàu đẹp hơn.

Tin cùng chuyên mục

87