Học ở trường, học ở sách vở, học lẫn nhau và học ở Nhân dân (Hồ Chí Minh).

Có 13 văn bản được tìm thấy


STTTiêu đềSố văn bảnLoại tài liệuPhòng banNgày đăng
1 ĐỀ ÁN Sủ’ dụng tài sản công tại trường Tiều học Nguyễn Hiền vào mục đích cho thuê mặt bằng bán căn tin
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: da-12012020030033_4122020105638.pdf
 TÀI NGUYÊNadmin04-12-2020
2 Quy chế quản lý, tài sản công năm 2021
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: nguyen_hien_1111202016.pdf
 VĂN BẢN 11-11-2020
3 Quy chế thực hiện dân chủ
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: quy_che_2020_31120208.pdf
 VĂN BẢN 03-11-2020
4 Kế hoạch giáo dục
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: kh_giao_duc_31120208.pdf
 VĂN BẢN 03-11-2020
5 Kế hoạch phát triển chiến lược
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: kh_chien_luoc_31120208.pdf
 VĂN BẢN 03-11-2020
6 Kế hoạch năm học 2020 - 2021
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: kh_2020_-_2021_31120208.pdf
 VĂN BẢN 03-11-2020
7 Kế hoạch quy chế dân chủ ở nhà trường
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: kh_194_31120208.pdf
 VĂN BẢN 03-11-2020
8 3 Công Khai
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 3_cong_khai_31120208.pdf
 VĂN BẢN 03-11-2020
9 Tài liệu tập huấn thông tư 22
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: TT số 30 ĐGHSTH 28 8 2014.pdf
File thứ 2: 2016-3424-CV-ChuanbitaphuanTT22.pdf
File thứ 3: CV TẬP HUẤN TT 22.doc
File thứ 4: TT 03 van ban hop nhat ban hanh quy dinh danh gia hoc sinh TH.pdf
File thứ 5: TT 22-2016-TT-BGDDT.pdf
 TÀI NGUYÊN 28-11-2016
10 Danh sách giáo viên dự thi giáo viên dạy giỏi cấp tiểu học vòng 3  THI ĐUA KHEN THƯỞNG 28-11-2016
11 Hồ Sơ SKKN
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: Kh xet SK 2016 - 2017.pdf
File thứ 2: 1 Kế hoạch xét sáng kiến kinh nghiệm 2016 2017.doc
File thứ 3: 2 Phieu cham SKKN 2016 2017.doc
File thứ 4: 3 Trang ghi TÓM TẮT NỘI DUNG SKKN ở đầu mỗi SKKN.doc
File thứ 5: 4 Trang ghi NHẬN XÉT của HĐ KH ở cuối mỗi SKKN.doc
File thứ 6: 5 To trinh de nghi cham SKKN 2016 2017.doc
File thứ 7: 6 Bien ban hop HD xet duyet SKKN.doc
File thứ 8: 7 Danh sach tom tat SKKN.doc
File thứ 9: 8 HuongDan 01 Btdkt tp 2015 có mẫu 02 BAOCAO SKKN.doc
File thứ 10: 9 MAU PHIEU TIN NHIEM SANG KIEN.xls
File thứ 11: CHUYEN DE.docx
 THI ĐUA KHEN THƯỞNG 28-11-2016
12 Danh sách gv tham dự giáo viên dạy giỏi cấp tiểu học vòng 2
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: VONG 2.xlsx
 THI ĐUA KHEN THƯỞNG 12-11-2016
13 Danh sách dự thi giáo viên dạy giỏi cấp quận năm 2016 - 2017
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: DS DỰ THI GVDG CẤP QUẬN 2016-2017.xls
 THI ĐUA KHEN THƯỞNG 27-10-2016

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích