Học ở trường, học ở sách vở, học lẫn nhau và học ở Nhân dân (Hồ Chí Minh).

Có 13 văn bản được tìm thấy


STTTiêu đềSố văn bảnLoại tài liệuPhòng banNgày đăng
1 ĐỀ ÁN Sủ’ dụng tài sản công tại trường Tiều học Nguyễn Hiền vào mục đích cho thuê mặt bằng bán căn tin

(Tải File đính kèm)

 TÀI NGUYÊNadmin04-12-2020
2 Quy chế quản lý, tài sản công năm 2021

(Tải File đính kèm)

 VĂN BẢN 11-11-2020
3 Quy chế thực hiện dân chủ

(Tải File đính kèm)

 VĂN BẢN 03-11-2020
4 Kế hoạch giáo dục

(Tải File đính kèm)

 VĂN BẢN 03-11-2020
5 Kế hoạch phát triển chiến lược

(Tải File đính kèm)

 VĂN BẢN 03-11-2020
6 Kế hoạch năm học 2020 - 2021

(Tải File đính kèm)

 VĂN BẢN 03-11-2020
7 Kế hoạch quy chế dân chủ ở nhà trường

(Tải File đính kèm)

 VĂN BẢN 03-11-2020
8 3 Công Khai

(Tải File đính kèm)

 VĂN BẢN 03-11-2020
9 Tài liệu tập huấn thông tư 22

(Tải File đính kèm thứ 1), (Tải File đính kèm thứ 2), (Tải File đính kèm thứ 3), (Tải File đính kèm thứ 4), (Tải File đính kèm thứ 5)

 TÀI NGUYÊN 28-11-2016
10 Danh sách giáo viên dự thi giáo viên dạy giỏi cấp tiểu học vòng 3  THI ĐUA KHEN THƯỞNG 28-11-2016
11 Hồ Sơ SKKN

(Tải File đính kèm thứ 1), (Tải File đính kèm thứ 2), (Tải File đính kèm thứ 3), (Tải File đính kèm thứ 4), (Tải File đính kèm thứ 5), (Tải File đính kèm thứ 6), (Tải File đính kèm thứ 7), (Tải File đính kèm thứ 8), (Tải File đính kèm thứ 9), (Tải File đính kèm thứ 10), (Tải File đính kèm thứ 11)

 THI ĐUA KHEN THƯỞNG 28-11-2016
12 Danh sách gv tham dự giáo viên dạy giỏi cấp tiểu học vòng 2

(Tải File đính kèm)

 THI ĐUA KHEN THƯỞNG 12-11-2016
13 Danh sách dự thi giáo viên dạy giỏi cấp quận năm 2016 - 2017

(Tải File đính kèm)

 THI ĐUA KHEN THƯỞNG 27-10-2016