Học ở trường, học ở sách vở, học lẫn nhau và học ở Nhân dân (Hồ Chí Minh).
Cập nhật : 10:55 Thứ sáu, 4/12/2020
Lượt đọc: 133

ĐỀ ÁN Sủ’ dụng tài sản công tại trường Tiều học Nguyễn Hiền vào mục đích cho thuê mặt bằng bán căn tin

Số/Ký hiệu:
Ngày ban hành: 4/12/2020
Ngày có hiệu lực: 4/12/2020
Người ký:
Cơ quan ban hành:
Trích yếu:
File đính kèm:
File thứ 1: da-12012020030033_4122020105638.pdf
Nội dung:

163