Học ở trường, học ở sách vở, học lẫn nhau và học ở Nhân dân (Hồ Chí Minh).
Thứ sáu, 1/11/2019, 0:0
Lượt đọc: 152

Tập Huấn Triển Khai Một Số Nhiệm Vụ Trọng Tâm Lĩnh Vực CNTT 2019 - 2020

Một số hình ảnh

 

Tin cùng chuyên mục

87