Học ở trường, học ở sách vở, học lẫn nhau và học ở Nhân dân (Hồ Chí Minh).
Cập nhật : 0:0 Thứ ba, 3/11/2020
Lượt đọc: 48

Kế hoạch quy chế dân chủ ở nhà trường

Số/Ký hiệu:
Ngày ban hành:
Ngày có hiệu lực:
Người ký:
Cơ quan ban hành:
Trích yếu:
File đính kèm:
File thứ 1: kh_194_31120208.pdf
Nội dung:

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

88