Học ở trường, học ở sách vở, học lẫn nhau và học ở Nhân dân (Hồ Chí Minh).
Thứ tư, 9/3/2022, 20:21
Lượt đọc: 23

Phòng chống HIV/AIDS

Hiện nay đại dịch HIV/AIDS là một đại dịch nguy hiểm, là mối hiểm họa đối với tính mạng, sức khỏe, con người và tương lai nòi giống của các quốc gia, các dân tộc trên toàn cầu. Nó tác động mạnh mẽ đến sự phát triển về kinh tế, văn hóa, an ninh trật tự và an toàn xã hội đe dọa sự phát triển bền vững của tất cả các quốc gia trên thế giới. Đáng lo ngại hơn là HIV/AIDS đang lan tràn mạnh mẽ ở khắp các vùng miền từ thành thị đến nông thôn, từ miền núi đến hải đảo xa xôi của đất nước cũng như ở khắp nơi trên thế giới.

Nhân ngày 1/12, ngày phòng chống HIV/AIDS và hưởng ứng tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS. Liên Đội TH Nguyễn Hiền kết hợp với y tế tuyên truyền cho các em về thông tin chung nhất về căn bệnh này giúp các bạn học sinh hiểu sâu hơn, đúng hơn về căn bệnh HIV/ AIDS để từ đó có các biện pháp phòng tránh an toàn và không còn phân biệt, kì thị với mọi người bị nhiễm hay bị ảnh hưởng của HIV/AIDS nữa.

Có thể là hình minh họa

Có thể là hình ảnh về 3 người, màn hình và văn bản cho biết 'meet.google.com bày aunch Meeting câu tương ứng hỏi 2.AIDS b.Gial đoạn Danhsacd bệnh người hiêm nhiêm AIDS virus nhập 4.HIV truyên nhưng dưỡng nào Stella Phuong Truong những người nhiêm HIV của trinh nhiêm HIV? nẻ nhiểm conl mang hai Duy Nguyen 08:19 rzo- wgru- eeg Type here search 46 người khác Bạn 52 79°F Mostly sunny V E ENG 8:19AM'Có thể là hình ảnh về 1 người và văn bản cho biết '08:19 52% FECREDIT [QC]QK co the vay... PHÒNG TRÁNH HIV/AIDS Ng - Anh đang trình bày 2'Có thể là tranh biếm họa về 2 người, màn hình và văn bản cho biết 'Meet vgru-eng meet.google.com Anh đang trình bày aunch Meeting ƯỚC TÍNH SỐ NGƯỜI NHIÊM HIVIAIDS VIỆT NAM NAÊM Danhsach SOA NHICÂM SOA AIDS 2003 NGÃÃƠI CHEAT 165.444 30.755 2005 27.135 197. 48.864 An 2010 An Ngỏ 44.102 350.970 112.227 姜 104.710 Gia hân Duy Nguyen 08:23 rzo- wgru oog T Type here search 46 người khac Bạn 52 79'F Mostly sunny ENG 823AM'Có thể là hình ảnh về 3 người và văn bảnCó thể là hình ảnh về 5 người, màn hình và văn bảnCó thể là hình ảnh về 5 người và văn bảnCó thể là hình ảnh về màn hình và văn bảnCó thể là hình ảnh về 4 người, màn hình và văn bản

Tác giả: admin

87